หน้าหลัก

สื่อการเรียนรู้

ระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองของประเทศฝรั่งเศส

19 ธันวาคม 2012 14068 ครั้งอ่านบทความนี้ 11 ปีก่อน 1019

พัฒนาการในช่วงล่าสุดในกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองในประเทศฝรั่งเศส
          ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น ศาลปกครองสูงสุด (สภาแห่งรัฐ - Conseil d'Etat )ของฝรั่งเศสได้วางแนวคำพิพากษาซึ่งมีผลต่อพัฒนาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองเป็นลำดับมาซึ่งคำพิพากษาเหล่านี้ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน และจะมีผลต่อการศึกษาวิธีพิจารณาคดีปกครอง
          ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมีคดีมาสู่ศาลปกครองสูงสุดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้มีศาลปกครองเป็น 3 ระดับชั้น คือ ศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ และศาลปกครองสูงสุด ปัจจุบันประชาชนได้ใช้สิทธิในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองมากขึ้น ซึ่งปรากฏตามสถิติว่า ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยคดีไม่ต่ำกว่า 90,000 คดีต่อปีและศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยคดี ไม่ต่ำกว่า 100,000 คดีต่อปี ประชาชนจึงเรียกร้องให้ศาลปกครองทำงานด้วยความรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่กี่วัน และในขณะเดียวกันก็ต้องการให้ศาลปกครองมีการวินิจฉัยคดีที่มีประสิทธิภาพด้วย ดังนั้น ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้ศาลปกครองจึงได้ปฏิรูปการทำงานของตนเอง ซึ่งเมื่อเทียบระยะเวลาดังกล่าวกับประวัติศาสตร์แล้ว ถือได้ว่าเป็นพัฒนาการทางกฎหมายที่ใช้เวลาน้อยมาก
          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2543 ที่ผ่านมา ฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศฝรั่งเศสได้ผ่านกฎหมายที่จะปฏิรูปกระบวนการวินิจฉัยคดีโดยเร่งด่วน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1มกราคม 2544 ที่จะถึงนี้ โดยฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอำนาจในกระบวนการปฏิรูปการทำงานของศาลปกครอง 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง:

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ