หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาระยะเวลาการฟ้องคดี กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 จัดทำโดย พรรณทิพา บุตรี. [text]

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

2565 กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง,

Category :

-

Total page :

จ, 34 หน้า ; 29 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ