หน้าหลัก

หนังสือ

รวมกฎหมาย[text] : พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมกฎหมายลูกบท พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หนังสือเวียน บันทึกความเห็น และคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง / รวบรวมและจัดพิมพ์

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง, 2546.

Category :

-

Total page :

3, 109, 81 หน้า ; 26 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ