หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของหน่วยงานของรัฐในการบอกเลิกสัญญาเมื่อจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง จัดทำโดย ลินดา จินดารัตน์. [text] /

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2563.

Category :

-

Total page :

ง, 52 หน้า ; 29 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ