หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง สิทธิในการฟ้องคดีปกครองด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังการยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 [text] : ศึกษาเฉพาะกรณีสิทธิและหน้าที่ตามมาตรา 67 วรรคสอง และวรรคสาม / จัดทำโดย กลุ่มที่ 37 รุ่นที่ 3 ประมวล เฉลียว, ประสงค์ พูลสิ

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2558.

Category :

-

Total page :

ช, 37 หน้า ; 30 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ