หน้าหลัก

หนังสือ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงใหม่สุด พ.ศ. 2557 [text] : พร้อมด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิะการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดรรชนีค้น

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

07/2024

Publisher :

กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557.

Category :

-

Total page :

146 หน้า ; 26 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ