หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง ปัญหาสิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ศึกษาเฉพาะกรณี [text] : โอนเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นมาเป็นข้าราชการตามมาตรา 7/1 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 / จัดทำโดย ยุท

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

06/2024

Publisher :

กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2557.

Category :

-

Total page :

ก-ง, 50 หน้า ; 29 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ