หน้าหลัก

หนังสือ

ย่อหลักกฎหมายแรงงานตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงและประกาศที่เกี่ยวข้อง [text]/ วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

07/2024

Publisher :

กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2556.

Category :

-

Total page :

10, 658 หน้า. ; 21 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ