หน้าหลัก

หนังสือ

เอกสารวิชาการส่วนบุคคล เรื่อง ผลกระทบและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 [text] : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 / ภารดี จงสุขธนามณี.

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2555

Category :

-

Total page :

ก-ง, 44 หน้า ; 30 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ