หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลง อันเนื่องมาจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางอ้อมในสัญญาที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำเกี่ย

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

06/2024

Publisher :

กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2553.

Category :

-

Total page :

pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ