หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การกำหนดสัดส่วนให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [text]/ รักพงษ์ ประค

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

06/2024

Publisher :

กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลปกครอง, 2554.

Category :

-

Total page :

ก-ค, 24 หน้า ; 29 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ