หน้าหลัก

หนังสือ

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 [cd-rom] : ศึกษาเฉพาะกรณีประชาพิจารณ์ = Public consultation under the constitution of the kingdom of thailand, B.E. 2540 : case study of the public hearings / โดย ตุลาลักษณ์ อาจ

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

06/2024

Publisher :

กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์, 2548.

Category :

-

Total page :

แผ่น. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ