หน้าหลัก

หนังสือ

รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของนักกฎหมายที่มีต่อการตีความกฎหมายเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทำของตนเอง [cd-rom] = The opinions of the lawyers on the interpretation of the liability for self-committed wrongful acts / สุมาลี วงษ์วิฑิต.

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

06/2024

Publisher :

[กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.

Category :

-

Total page :

1 แผ่น. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ