หน้าหลัก

หนังสือ

การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนวิธีพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการในสัญญาทางปกครองไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาก่อสร้างทางด่วน [thesis] = Dispute resolution by arbitration in Thai administrative contract : a study of the express way construction contract / วรนันท์ ชมบุญ.

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

กรุงเทพฯ : ภาควิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

Category :

-

Total page :

ก-ฏ, 181 แผ่น ; 30 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ