หน้าหลัก

หนังสือ

เอกสารการสอนชุดวิชา [text] : กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง = Procedural law 1 : general principles in civil procedure หน่วยที่ 10-15 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

ACL Library

หากต้องการอ่านหนังสือเล่มนี้ สามารถติดต่อได้ที่ ห้องสมุดกฎหมายมหาชน สำนักงานศาลปกครอง
รายละเอียดย่อ...

Date of Publication :

11/2022

Publisher :

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2543.

Category :

-

Total page :

(13), 260 หน้า ; 30 ซม. pages

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ