ร่วมเดินทางสัมผัสโลกแห่งการเรียนรู้กฎหมายปกครองกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน มีหลักสูตร Upskill and Reskill มากมาย เรามีทรัพยากรอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบ VDO Streaming หลักสูตรเรียนออนไลน์ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย
เรียนออนไลน์

ดูถ่ายทอดสด

สื่อการเรียนรู้

ค้นรายการหนังสือ

วิชา คดีพิพาทเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย

915 คนสนใจหลักสูตรนี้

วิชา คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

912 คนสนใจหลักสูตรนี้

วิชา หลักและสาระสำคัญของกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และหน่วยงา...

9011 คนสนใจหลักสูตรนี้

วิชา สาระสำคัญของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

9880 คนสนใจหลักสูตรนี้

วิชา คดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

7298 คนสนใจหลักสูตรนี้

วิชา ศาลปกครองและอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

6274 คนสนใจหลักสูตรนี้

วิดีโอถ่ายทอดสด

สัมผัสประสบการณ์องค์ความรู้ศาลปกครองออนไลน์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ